Den senaste boomen av teknisk innovation för kopparindustrin inträffade under de första två decennierna av detta århundrade, när dagbrottsbrytning, flotationskoncentration och efterklangssmältverket anpassades till porfyrkopparmalmer.

Med undantag för lakning-lösningsmedelsextraktion-elektrovinning, har de grundläggande metoderna för polis per produktion varit oförändrade i 65 år.Dessutom är sex av de gruvor som öppnades mellan 1900 och 1920 fortfarande bland de största koppartillverkarna i USA idag.

Istället för stora steg framåt har teknisk innovation inom kopparindustrin under de senaste 65 åren till stor del bestått av stegvisa förändringar som gjort det möjligt för företag att exploatera malmer av lägre kvalitet och kontinuerligt minska produktionskostnaderna.Stordriftsfördelar har varit verkliga

i alla faser av kopparproduktionen.Både maskinens och mänskliga produktiviteten har ökat dramatiskt.

Det här kapitlet beskriver kortfattat tekniken för att producera koppar, från prospektering, genom brytning och malning, till smältning och raffinering eller lösningsmedelsextraktion och elektroutvinning.Kapitlet inleds med en översikt över polisens historia per teknikutveckling.Sedan för varje

steget i kopparproduktionen, granskar den nuvarande toppmoderna, identifierar de senaste tekniska framstegen, granskar sannolika framtida framsteg och forsknings- och utvecklingsbehov, och diskuterar vikten av ytterligare framsteg för den amerikanska industrins konkurrenskraft.Bild 6-1

visar flödesscheman för pyrometallurgiska och hydrometallurgiska

2 koppartillverkning.Tabellerna 6-1 och 6-2 ger kapselsammanfattningar av dessa processer.

1 PyrometaIIurgi ÄR utvinning av metall ur malmer och koncentrat med hjälp av kemiska reaktioner vid höga temperaturer.

2 Hydrometallurgi är utvinning av metaller från malmer med vattenbaserade lösningar.

Så tidigt som 6000 f.Kr. hittades inhemsk koppar – den rena metallen – som rödaktiga stenar i Medelhavsområdet och hamrades in i redskap, vapen och verktyg.Omkring 5000 f.Kr. upptäckte hantverkare att värme gjorde koppar mer formbar.Gjutning och smältning av koppar började omkring 4000-3500 f.Kr. (se figur 6-2).Omkring 2500 f.Kr. kombinerades koppar med tenn för att göra brons – en legering som möjliggjorde starkare vapen och verktyg.Mässing, en legering av koppar och zink, utvecklades troligen inte förrän 300 e.Kr

Koppar bröts först (i motsats till att hittas på marken) i Timnadalen i Israel – ett öde område som tros vara platsen för kung Salomons gruvor (se figur 6-3).Fenicierna och remanerna, som arbetade med de stora gruvorna på Cypern och i Rio Tinto-området i södra Spanien, gjorde de tidiga framstegen inom kopparutforskning och gruvmetoder.Till exempel hittade romarna nästan 100 linsformade malmkroppar i Rio Tinto koppardistrikt.Moderna geologer har bara hittat några ytterligare fyndigheter, och nästan all Rio Tintos moderna produktion har kommit från malm som först upptäcktes av Remans.

3 I Rio Tinto bröt familjen Remans den övre delen av malmen och samlade upp koppar-Iaden-lösningarna som producerades av vatten som långsamt sipprade ner genom sulfidmalmkropparna.När morerna erövrade denna del av Spanien under medeltiden, hade oxidmalmerna i stort sett uttömts. Efter att ha lärt sig av den romerska erfarenheten av läckage utvecklade morerna dagbrottsbrytning, höglakning och järnutfällningstekniker som fortsatte att användas i Rio Tinto in på 1900-talet.

I Storbritannien bearbetades koppar och tenn i Cornwall och handlades med fenicierna så tidigt som 1500 f.Kr.. The Remans förde förbättrade metallurgiska tekniker till Storbritannien.


Posttid: 2021-15-15